Bug 700 - Błędy ortograficzne, brak polskich znaków diakrytycznych
Summary: Błędy ortograficzne, brak polskich znaków diakrytycznych
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.mozillapl.org
Classification: Strony WWW
Component: www.mozillapl.org (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Wawoczny
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://mozillapl.org/projekty/ZnakiTo...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-24 13:08 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-07-07 12:35 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
Lista błędów (30.44 KB, text/plain)
2005-10-24 13:13 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-10-24 13:08:24 CEST
W tekście jest dużo błędów. Za chwilę wrzucę tu plik z różnicami.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-10-24 13:13:28 CEST
Created attachment 634 [details]
Lista błędów

Przejrzałem tylko pobieżnie, więc wielu błędów mogłem nie wyłapać.
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-24 17:47:08 CEST
Stylistyka jest też koszmarna... Warto byłoby ten tekst zredagować od nowa.

Comment 3 Piotr Komoda 2005-10-29 14:18:37 CEST
OK, poprawki weszly. Dzieki Zwierz!

(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Stylistyka jest też koszmarna... Warto byłoby ten tekst zredagować od nowa.

Blagam, tylko nie to.
Comment 4 Filemon 2005-11-09 23:30:06 CET
Zdaje się, że wersja poprawiona też zawiera błędy; przynajmniej w ostatniej
odpowiedzi są aż trzy: "Fundacja spędziła mnóstwo czasu próbując wyjść
na przeciw z polityką, która spełniła by w potrzeby większości osób."
"Naprzeciw" pisze się łącznie, "spełniłaby" też, no i w ogóle powinno być raczej
"spełniłaby oczekiwania", albo "trafiłaby w potrzeby".
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-11-09 23:44:37 CET
(W odpowiedzi na komentarz #4)
> Zdaje się, że wersja poprawiona też zawiera błędy

Dlatego ten błąd jest nadal otwarty. Ale dziękuję za zgłoszenie. Jak będę miał
czas, to przejrzę to dokładnie.
Comment 6 Stefan Plewako :stef 2008-03-29 05:28:09 CET
http://mozillapl.org/projekty/ZnakiTowarowe/Lokalizacje prowadzi do głównej strony wiki.. "nowy" adres (a raczej adresy) to:
http://mozillapl.org/wiki/MozillaPL.org:Polityka_ochrony_znak%C3%B3w_towarowych oraz http://mozillapl.org/wiki/MozillaPL.org:Polityka_ochrony_znak%C3%B3w_towarowych_u%C5%BCywanych_w_lokalizacjach

Obie strony są częścią wiki, korekty wprowadzać najlepiej bezpośrednio; zamykam.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.