Bug 702 - Folder ustawień czy wyników wyszukiwania?
Summary: Folder ustawień czy wyników wyszukiwania?
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-24 18:21 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 18:21:15 CEST
Dlaczego folder z wyszukanymi wiadomościami nazywa się "folderem ustawień
wyszukiwania"? Nie byłoby lepiej nazwać go "Folderem wyników wyszukiwania" albo
nawet w skrócie "Folderem wyszukiwania"? Zgadzam się, że są do niego przypisane
pewne ustawienia wyszukiwania, ale przechowuje on przecież jego wyniki.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-26 05:43:29 CEST
Nie jestem jakos przekonany...

Zwierz? Piecu? Marcoos?
Comment 2 Bartosz Piec 2005-10-26 22:22:59 CEST
Ja obstawiam za "folderem wyszukiwania".
Comment 3 Piotr Komoda 2005-10-29 17:09:07 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.