Bug 705 - Za krótka lista w oknie 'Wyszukaj wiadomości' i 'Wyszukaj adresy'
Summary: Za krótka lista w oknie 'Wyszukaj wiadomości' i 'Wyszukaj adresy'
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-24 18:47 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 18:47:23 CEST
W oknach tych mamy po poleceniu "Wyszukaj wiadomości ..." wzgl. "Szukaj w:"
listę rozwijaną. Pole tej listy jest za krótkie, co powoduje, że napis "Osobista
książka adresowa" jest obcięty. To samo dotyczy napisu "Odebrane konta xyz".

Mam ustawioną czcionkę Tahoma (jest wąska). W przypadku np. Ariala byłoby pewnie
jeszcze gorzej.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-26 06:34:32 CEST
Nie da sie tego zmienic w lokalizacji, a nawet gdyby sie dalo, to nie jestem
przekonany, czy chcielibysmy cos takiego zrobic:
1. Zbyt szeroka lista szpecila by UI
2. I tak nie da rady dostosowac sie do wszystkich dlugosci nazw, jakie
uzytkownicy moga wpisac.
3. W wersji en-US nazwy rowniez nie zawsze sie mieszcza.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.