Bug 706 - Okno "Wyszukaj wiadomości", opcja "Kontynuuj wyszukiwanie w podfolderach"
Summary: Okno "Wyszukaj wiadomości", opcja "Kontynuuj wyszukiwanie w podfolderach"
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-24 18:57 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 18:57:25 CEST
Wbrew zasadom pisania takich opcji proponuję zacząć ją małą literką, gdyż jest
ona niejako wtrącona w całe zdanie, zaczynające się od "Wyszukaj wiadomości,
które ..." a kończące się na dwóch możliwościach "spełniają wszystkie / dowolne
poniższe kryteria:". 

Zobaczcie, czy nie wyglądałoby ładnie, gdyby zacząć ją od kreski "- kontynuuj
wyszukiwanie w podfolderach", bez kropki na końcu.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-26 05:48:28 CEST
Jak dla mnie ta opcja jest oderwana, a nie wtracona, ale moze pozostali maja
inne zdanie. Zwierz? Piecu?
Comment 2 Bartosz Piec 2005-10-26 22:27:32 CEST
Mnie ta opcja kompletnie tu nie pasuje. Powinna być raczej na dole...

Ale skoro już jest, to może jakieś "oraz w [jego] podfolderach"?
Comment 3 Wojciech Kapusta 2005-10-26 23:45:59 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Mnie ta opcja kompletnie tu nie pasuje. Powinna być raczej na dole...

Już dawno zgłaszałem to, ale powiedziano mi, że przesunięcie tego nie jest możliwe.

Comment 4 Hubert Gajewski 2005-10-26 23:48:09 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Jak dla mnie ta opcja jest oderwana, a nie wtracona, ale moze pozostali maja
> inne zdanie. Zwierz? Piecu?

Wszystkie główne opcje zaczyną się z wielkiej litery, ale to wygląda jak
podrzędna opcja do "Wyszukaj...", dlatego "kontynuuj wyszukiwanie w
podfolderach" dał bym z małej.
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-10-26 23:49:40 CEST
A nawet: dałbym z małej ;)

Comment 6 Piotr Komoda 2005-10-29 05:31:15 CEST
W porzadku, dam z malej, ale ta kreska to jakis nonsens.
Comment 7 Wojciech Kapusta 2005-10-29 10:19:37 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #6)
Patrząc z punktu widzenia samego tekstu - nie, ale w połączeniu z okienkiem do
"zaptaszania" może to rzeczywiście nie wyglądać dobrze, bo już samo okienko
pełni niejako rolę wypunktowania czy pauz.

Comment 8 Piotr Komoda 2005-10-29 17:09:18 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.