Bug 708 - Sortuj według - lista kryteriów
Summary: Sortuj według - lista kryteriów
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-24 19:12 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 19:12:25 CEST
Spróbujcie uporządkować kryteria sortowania (Widok → Sortuj według → ...)
alfabetycznie i zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Obecny układ sprawia
wrażenie chaotycznego.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-26 04:41:05 CEST
Z tym raczej nic nie da sie zrobic, kolejnosc jest z gory ustalona, tyle ze
poszczegolne pozycje moga byc przetlumaczone. Natomiast walczenie o to na b.m.o
uwazam za malo sensowne.
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-26 18:04:10 CEST
> ... kolejnosc jest z gory ustalona...

To my nie możemy nawet zmienić kolejności opcji w podmenu?

Comment 3 Piotr Komoda 2005-10-27 01:53:37 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> To my nie możemy nawet zmienić kolejności opcji w podmenu?

Niestety nie :( 
Dla nas to zupelna abstrakcja, podobnie jak zmiana polozenia innych elementow
interfejsu.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.