Bug 709 - Widok / Wiadomości, opcje "Ostatnie wiadomości" i "Z ostatnich 5 dni"
Summary: Widok / Wiadomości, opcje "Ostatnie wiadomości" i "Z ostatnich 5 dni"
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 propozycja
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-24 19:24 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 19:24:59 CEST
Dla osób, które nie pofatygują się w tym menu do pozycji "Dostosuj..." i nie
zainteresują się tym bardziej, nie będzie zrozumiałe, czym różnią się "Ostatnie
wiadomości" od tych "Z ostatnich 5 dni". 

Proponowałbym zastanowić się nad zmianą odpowiednio do rzeczywistego działania
tej opcji. Wiem, że nie można tu napisać 8 słów wyjaśnienia, ale może przyjdzie
nam coś do tylu mądrych głów?
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 17:10:12 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.