Bug 71 - check -> oznacz, a nie sprawdz
Summary: check -> oznacz, a nie sprawdz
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 85
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-05-21 20:03 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-05-21 20:03:57 CEST
locale/pl-PL/global-platform/accesible.properties sa dwa ciagi check i uncheck.
Jeden u nas tlumaczymy jako "sprawdz" a drugi jak "odznacz".
Mysle, ze tu chodzi o drugie znaczenie slowa check.
Warto wprowadzic do tb 0.7 i fx 0.9
Comment 1 Marek Wawoczny 2004-05-22 17:05:55 CEST
Raczej zaznacz, oznacz jest w kontekscie oflagowania wiadomosci.
Comment 2 Piotr Komoda 2004-06-09 01:16:40 CEST
Poprawione
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:23:21 CEST
v.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 17:50:07 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.