Bug 710 - Nazwa okna "Dostosuj Widoki wiadomości"
Summary: Nazwa okna "Dostosuj Widoki wiadomości"
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-24 19:29 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 19:29:03 CEST
Prponuję zmianę na "Dostosuj widok wiadomości". Małą literką, bo nie trzeba
dużą, a widok, bo jest jeden (nie można w tej samej chwili mieć kilku różnych
widoków tego samego (chyba że w IE - tam chyba są "Widoki").
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-26 05:00:57 CEST
Mala litera - jasne, ale z lp. nie moge sie zgodzic. W tym okienku zazwyczaj
jest kilka pozycji, dlatego to slowo powinno byc w liczbie mnogiej. Pozatym: w
oryginale takze jest liczba mnoga (Views). 
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-27 23:58:41 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.