Bug 718 - Błąd nielokalozacyjny - brak możliwości wyboru kilku książek adr. do filtra
Summary: Błąd nielokalozacyjny - brak możliwości wyboru kilku książek adr. do filtra
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-24 20:23 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-24 20:23:23 CEST
Z wielu względów nie podejmę się opisania tego błędu dla mozilla.org, ufam że
możecie to zrobić lepiej. 

Opcja filtra niechcianej poczty: "Nie oznaczaj wiadomości jako niechcianej,
jeżeli adres nadawcy znajduje się w:" - wszystko OK, ale możemy wybrać tylko
jedną książkę. Ja mam np. kilka, w tym klienci, przyjaciele itp. Nie ma
możliwości zastosowania kilku książek.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-26 05:32:24 CEST
OK, ale to nie na teraz.
Comment 2 Marek Stępień 2006-11-23 22:20:28 CET
Błędy nielokalizacyjne, jak sama nazwa wskazuje, są z definicji INVALID.

Dopóki komuś nie zachce się przekopać przez BMO i odnaleźć oryginalnych zgłoszeń
(bo podejrzewam, że są), przeniosłem to na wiki:
http://wiki.aviary.pl/wiki/index.php/Mozilla:Thunderbird:Pomys%C5%82y_Wojciecha

Ordnung muss sein.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.