Bug 72 - Langpack Tb 0.6
Summary: Langpack Tb 0.6
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-21 21:41 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
langpack (986.66 KB, application/octet-stream)
2004-05-21 21:43 CEST, Zbigniew Braniecki
no flags Details
Zdziebło poprawiona paczka (plik install.js i localeVersion zmienione na 1.8a) (976.40 KB, application/x-xpinstall)
2004-05-22 00:10 CEST, Pawel Chmielowski
no flags Details
langpack (976.39 KB, application/x-xpinstall)
2004-05-22 00:43 CEST, Pawel Chmielowski
no flags Details

Description Zbigniew Braniecki 2004-05-21 21:41:59 CEST
Mam problemy z budowa langpacka.
Prosze o pomoc. Langpack jest gotowy, ale install.js sie krzaczy z nim :/
Langpack zawiera wszystkie pliki tlumaczen + locale inspectora i offline.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-05-21 21:43:35 CEST
Created attachment 47 [details]
langpack
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-05-21 21:48:20 CEST
dodaje prefiksa.

Pliz, jak ktos moze pomoc - to ostatnie co blokuje start tb.pl
Comment 3 Marek Stępień 2004-05-21 21:55:22 CEST
Ja mam mało czasu -- więc tylko sugestia: porównywałeś z langpakami dla innych
języków?
Comment 4 Pawel Chmielowski 2004-05-22 00:10:23 CEST
Created attachment 48 [details]
Zdziebło poprawiona paczka (plik install.js i localeVersion zmienione na 1.8a)
Comment 5 Pawel Chmielowski 2004-05-22 00:43:43 CEST
Created attachment 49 [details]
langpack

Kolejna paczka tym razem z zamiana localeVersion zmienione na 1.7
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2004-05-22 01:49:28 CEST
dziekuje Prefiksowi i GmbH za pomoc! :) Blad poprawiony. Finalna paczka (ze
zmienionymi stringami w install.ini) jest juz dostepna. zamykam
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 18:18:56 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.