Bug 723 - W helpie zamiast zwykłych spacji po spójnikach powinny być "twarde"
Summary: W helpie zamiast zwykłych spacji po spójnikach powinny być "twarde"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-25 22:28 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Twarde spacje + uniksowe znaki końca linii (234.50 KB, patch)
2005-10-25 22:59 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details
Uzupełnienie (branch) (60.15 KB, patch)
2005-10-26 22:51 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details
Twarde spacje + uniksowe znaki końca linii (trunk) (242.88 KB, patch)
2005-10-26 22:53 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-10-25 22:28:05 CEST
Zaraz wrzucę patch zmieniający zwykłe spacje następujące bezpośrednio po: a, i,
o, u, w, z - na spacje "twarde".
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-10-25 22:59:41 CEST
Created attachment 640 [details]
Twarde spacje + uniksowe znaki końca linii

Przy okazji zmieniłem znaki końca linii na uniksowe, wyrzuciłem w
niektórych miejscach zbędne spacje (np. 10 spacji jedna za drugą), dodałem
dwa przecinki przed "a następnie".
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-26 00:38:33 CEST
Zrób jeszcze wersję dla trunk.
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-26 00:46:47 CEST
Checking in cookies.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/cookies.xhtml,v <-- cookies.xhtml
new revision: 1.4.2.1; previous revision: 1.4
done
Checking in customization.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/customization.xhtml,v <-- customization.xhtml
new revision: 1.4.2.1; previous revision: 1.4
done
Checking in download_manager.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/download_manager.xhtml,v <-- 
download_manager.xhtml
new revision: 1.5.2.3; previous revision: 1.5.2.2
done
Checking in firefox_welcome.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firefox_welcome.xhtml,v <-- 
firefox_welcome.xhtml
new revision: 1.4.2.2; previous revision: 1.4.2.1
done
Checking in forieusers.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/forieusers.xhtml,v <-- forieusers.xhtml
new revision: 1.4.2.1; previous revision: 1.4
done
Checking in glossary.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/glossary.xhtml,v <-- glossary.xhtml
new revision: 1.2.2.2; previous revision: 1.2.2.1
done
Checking in menu_reference.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/menu_reference.xhtml,v <-- menu_reference.xhtml
new revision: 1.10.2.6; previous revision: 1.10.2.5
done
Checking in mouse_shortcuts.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/mouse_shortcuts.xhtml,v <-- 
mouse_shortcuts.xhtml
new revision: 1.4.2.2; previous revision: 1.4.2.1
done
Checking in popup.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/popup.xhtml,v <-- popup.xhtml
new revision: 1.5.2.1; previous revision: 1.5
done
Checking in prefs.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/prefs.xhtml,v <-- prefs.xhtml
new revision: 1.9.2.10; previous revision: 1.9.2.9
done
Checking in shortcuts.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/shortcuts.xhtml,v <-- shortcuts.xhtml
new revision: 1.9.2.8; previous revision: 1.9.2.7
done
Checking in tabbed_browsing.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml,v <-- 
tabbed_browsing.xhtml
new revision: 1.5.2.2; previous revision: 1.5.2.1
done
Checking in using_firebird.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/using_firebird.xhtml,v <-- using_firebird.xhtml
new revision: 1.8.2.4; previous revision: 1.8.2.3
done

Fixed on 1.8 branch (jednocześnie poprawiłem nieprzetłumaczoną linię w prefs.xhtml)
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-10-26 14:46:22 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Zrób jeszcze wersję dla trunk.

Wieczorem.
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-10-26 22:51:18 CEST
Created attachment 641 [details]
Uzupełnienie (branch)

Patch dodaje też twarde spacja po A, I, O, U, W, Z (o czym wcześniej
zapomniałem)
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-10-26 22:53:34 CEST
Created attachment 642 [details]
Twarde spacje + uniksowe znaki końca linii (trunk)

Ująłem tu też tłumaczenie ww. linii w prefs.xhtml.
Comment 7 Marek Stępień 2005-10-28 17:33:03 CEST
Wrzucam attachment (id=641) do 1.8.

Checking in cookies.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/cookies.xhtml,v <-- cookies.xhtml
new revision: 1.4.2.2; previous revision: 1.4.2.1
done
Checking in customization.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/customization.xhtml,v <-- customization.xhtml
new revision: 1.4.2.2; previous revision: 1.4.2.1
done
Checking in download_manager.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/download_manager.xhtml,v <-- 
download_manager.xhtml
new revision: 1.5.2.4; previous revision: 1.5.2.3
done
Checking in firefox_welcome.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firefox_welcome.xhtml,v <-- 
firefox_welcome.xhtml
new revision: 1.4.2.3; previous revision: 1.4.2.2
done
Checking in forieusers.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/forieusers.xhtml,v <-- forieusers.xhtml
new revision: 1.4.2.2; previous revision: 1.4.2.1
done
Checking in glossary.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/glossary.xhtml,v <-- glossary.xhtml
new revision: 1.2.2.3; previous revision: 1.2.2.2
done
Checking in menu_reference.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/menu_reference.xhtml,v <-- menu_reference.xhtml
new revision: 1.10.2.7; previous revision: 1.10.2.6
done
Checking in mouse_shortcuts.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/mouse_shortcuts.xhtml,v <-- 
mouse_shortcuts.xhtml
new revision: 1.4.2.3; previous revision: 1.4.2.2
done
Checking in popup.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/popup.xhtml,v <-- popup.xhtml
new revision: 1.5.2.2; previous revision: 1.5.2.1
done
Checking in prefs.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/prefs.xhtml,v <-- prefs.xhtml
new revision: 1.9.2.11; previous revision: 1.9.2.10
done
Checking in shortcuts.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/shortcuts.xhtml,v <-- shortcuts.xhtml
new revision: 1.9.2.9; previous revision: 1.9.2.8
done
Checking in tabbed_browsing.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml,v <-- 
tabbed_browsing.xhtml
new revision: 1.5.2.3; previous revision: 1.5.2.2
done
Checking in using_firebird.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/using_firebird.xhtml,v <-- using_firebird.xhtml
new revision: 1.8.2.5; previous revision: 1.8.2.4
done
Comment 8 Marek Stępień 2005-10-28 17:35:57 CEST
Wersja dla trunk - wrzucam... 
Checking in cookies.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/cookies.xhtml,v <-- cookies.xhtml
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
done
Checking in customization.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/customization.xhtml,v <-- customization.xhtml
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
done
Checking in download_manager.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/download_manager.xhtml,v <-- 
download_manager.xhtml
new revision: 1.8; previous revision: 1.7
done
Checking in firefox_welcome.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firefox_welcome.xhtml,v <-- 
firefox_welcome.xhtml
new revision: 1.6; previous revision: 1.5
done
Checking in forieusers.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/forieusers.xhtml,v <-- forieusers.xhtml
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
done
Checking in glossary.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/glossary.xhtml,v <-- glossary.xhtml
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
done
Checking in menu_reference.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/menu_reference.xhtml,v <-- menu_reference.xhtml
new revision: 1.17; previous revision: 1.16
done
Checking in mouse_shortcuts.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/mouse_shortcuts.xhtml,v <-- 
mouse_shortcuts.xhtml
new revision: 1.7; previous revision: 1.6
done
Checking in popup.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/popup.xhtml,v <-- popup.xhtml
new revision: 1.6; previous revision: 1.5
done
Checking in prefs.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/prefs.xhtml,v <-- prefs.xhtml
new revision: 1.19; previous revision: 1.18
done
Checking in shortcuts.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/shortcuts.xhtml,v <-- shortcuts.xhtml
new revision: 1.17; previous revision: 1.16
done
Checking in tabbed_browsing.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml,v <-- 
tabbed_browsing.xhtml
new revision: 1.7; previous revision: 1.6
done
Checking in using_firebird.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/using_firebird.xhtml,v <-- using_firebird.xhtml
new revision: 1.12; previous revision: 1.11
done
Comment 9 Marek Stępień 2005-10-28 17:36:18 CEST
poprawione, zamykam
Comment 10 Hubert Gajewski 2005-11-19 14:41:37 CET
verified
Comment 11 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:34 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.