Bug 724 - Okno "Poszukiwanie aktualizacji kompatybilności..."
Summary: Okno "Poszukiwanie aktualizacji kompatybilności..."
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks: 517 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 17:48 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:38 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
To samo okno Fx (22.59 KB, image/png)
2005-10-29 01:05 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Propozycja poprawki (2.62 KB, patch)
2005-10-29 05:46 CEST, Piotr Komoda
no flags Details
Poprawka (3.74 KB, patch)
2005-10-29 10:23 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Poprawka (trunk) (3.72 KB, patch)
2005-10-29 10:35 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 17:48:53 CEST
Po pierwszym uruchomieniu TB i Fx raczą nas okienkiem z wiele mówiącym napisem:
"Poszukiwanie aktualizacji kompatybilności itd."

Nie wiem, co napisali nasi amerykańscy koledzy, proponowałbym jednak to zmienić,
np. "Poszukiwanie uaktualnień do niekompatybilnych rozszerzeń i motywów" - chyba
jest to bardziej zrozumiałe.

Nie pamiętam, jak brzmi tytuł okna, ale w razie zakręcenia też warto go zmienić.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-26 22:14:26 CEST
"Poszukiwanie uaktualnień do niekompatybilnych rozszerzeń i motywów" jest
bardziej zrozumiałe, tylko to zupełnie nie o to chodzi.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-26 23:41:02 CEST
Compatibility update to nie jest aktualizacja rozszerzenia. To malutki plik XML
mówiący Firefoksowi: "to rozszerzenie zainstalowane w 1.0 bezczelnie kłamie,
mówiąc, że jest tylko dla 1.0. Będzie działać dobrze także z 1.5".

"Aktualizacja informacji o kompatybilności" byłaby zapewne tłumaczeniem lepiej
oddającym ducha, ale zdecydowanie za długim.
Comment 3 Piotr Komoda 2005-10-27 01:59:04 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> "Aktualizacja informacji o kompatybilności" byłaby zapewne tłumaczeniem 
> lepiej oddającym ducha, ale zdecydowanie za długim.

Aktualizacja danych o zgodnosci?
Wiem, ze to troche sztucznie brzmi, ale spelnia obydwa wymogi:
- lepiej oddaje ducha
- jest w miare krotkie
Comment 4 Wojciech Kapusta 2005-10-27 21:05:22 CEST
Dlaczego "Aktualizacja informacji o kompatybilności" jest za długa? Miejsca w
oknie jest na 10 x więcej. Chyba, że piszecie o tytule okna?
Comment 5 Marek Stępień 2005-10-28 16:57:50 CEST
> moje
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-28 18:01:58 CEST
O matko, ale z tym jest bajzel.

update.dtd w toolkicie:

<!ENTITY version.title          "Sprawdzanie kompatybilności
aktualizacji">
<!ENTITY version.intro.label       "&brandShortName; sprawdza, czy są
dostępne aktualizacje kompatybilnościowe rozszerzeń i motywów...">
<!ENTITY version.status         "Może to potrwać kilka minut...">

version.title - tam nie chodzi o kompatybilność aktualizacji, ale właśnie o
compatiblity updates
version.intro.label - "kompatybilnościowe"?

Przydałoby się też zmienić:
<!ENTITY checking.title         "Sprawdzanie aktualizacji">

na

<!ENTITY checking.title         "Sprawdzanie dostępności aktualizacji">

Comment 7 Marek Stępień 2005-10-29 01:05:42 CEST
Created attachment 660 [details]
To samo okno Fx

Trzeba albo:
1) zmienić "kiedy pobierany jest plik" na "...pobierane są pliki", albo:
2) zmienić "je" na "go".

Pierwsza opcja chyba lepsza.
Comment 8 Marek Stępień 2005-10-29 01:23:15 CEST
Comment on attachment 660 [details]
To samo okno Fx

Oczywiście to dla błędu 744, nie 724. :)
Comment 9 Piotr Komoda 2005-10-29 05:46:38 CEST
Created attachment 662 [details]
Propozycja poprawki

Nie jest to raczej ideal, ale jest to na tyle jemu bliskie, na ile moze byc o
prawie 6 rano ;-)
Zrezygnowalem ze "zgodnosci", bo to brzmi nijak bez "wersji", a z tym slowem
staje sie dluzsze od "kompatybilnosci".
Comment 10 Wojciech Kapusta 2005-10-29 09:43:26 CEST
Okno Aktualizacja - Znaleziono aktualizacje

Informacja: "Należy wybrać aktualizacje, które mają zostać zainstalowane i
wybrać przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację." - proponowałbym
przeformułować: "Wybierz aktualizacje, które mają zostać zainstalowane i
naciśnij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację." (usunięcie dwukrotnego
'wybrać' i zmiana formy na tryb rozkazujący l. poj. - tak jak w większości opcji).

Comment 11 Marek Stępień 2005-10-29 10:23:21 CEST
Created attachment 663 [details]
Poprawka

Poprzedni patch + uwagi Wojciecha
Comment 12 Marek Stępień 2005-10-29 10:31:06 CEST
Checking in update.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd,v <-- update.dtd
new revision: 1.4.2.2; previous revision: 1.4.2.1
done
Checking in update.properties;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.properties,v <-- 
update.properties
new revision: 1.2.2.1; previous revision: 1.2
done

Wrzucone - 1.8 branch.
Comment 13 Marek Stępień 2005-10-29 10:35:29 CEST
Created attachment 664 [details]
Poprawka (trunk)
Comment 14 Marek Stępień 2005-10-29 10:36:59 CEST
Fixed, branch&trunk.
Comment 15 Hubert Gajewski 2008-12-31 06:03:08 CET
Większości tekstów już nie ma, ostał się jeden przywrócony do pierwotnej formy:

<!ENTITY checking.title         "Sprawdzanie aktualizacji">

Verified (mozilla-1.9.1 & trunk)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.