Bug 727 - Okienko "Replikacja" (Właściwości serwera usług katalogowych)
Summary: Okienko "Replikacja" (Właściwości serwera usług katalogowych)
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 922
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 18:46 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 18:46:05 CEST
W tytule tego okienka (Właściwości serwera... → Tryb offline → Poberz dane) mamy
za słowem 'Replikacja' wyrażenie "(null)". Nie wiem, o co tu chodzi, ale
informuję, na wszelki wypadek.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 15:53:30 CEST
po dyskusji na #aviarypl:
To prawdopodobnie jest blad Tb, zdejmuje blokowanie.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-29 16:04:58 CEST
Wygląda jak błąd Mozilla.org.

en-US:
replicatingTitle=Replicating %S

pl:
replicatingTitle=Replikacja %S

Za %S ma być podstawiona nazwa książki adresowej z LDAP-a. Jeśli nazwy nie ma (a
Tb tego najwyraźniej nie sprawdza!) to dostajemy "(null)", bo tak Toolkit
konwertuja pustkę na tekst. :)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-10-29 16:18:38 CEST
to wynik dzialania skryptu JS, nie mozemy nic z tym zrobic.
Proponuje WONTFIX
Comment 4 Marek Stępień 2006-11-23 22:23:37 CET
Ten string został usunięty z 2.0.

Worksforme.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.