Bug 731 - Konfiguracja konta, okno Konfiguracja serwera ... (SMTP) - dane
Summary: Konfiguracja konta, okno Konfiguracja serwera ... (SMTP) - dane
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 19:23 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 19:23:51 CEST
W okienku przedstawiającym dane serwerów SMTP znajduje się informacja <nie
posiada>. Proponuję: <brak>.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 04:52:55 CEST
Bylo tam wczesniej <brak>, ale zmienilem na <nie posiada>. Dlaczego?

Co jest lepsze?
a) Nie posiada opisu
b) Brak opisu

IMO "a". Tak jest lepiej, ladniej, bardziej po polsku :-)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-29 15:22:12 CEST
Lepszy jest <brak>

:)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-10-29 16:16:34 CEST
Zgadzam sie z Wojciechem.
Comment 4 Piotr Komoda 2005-10-29 17:10:24 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.