Bug 735 - Preferencje / Ogólne / Połączenie - "internet" małą literą
Summary: Preferencje / Ogólne / Połączenie - "internet" małą literą
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-26 21:49 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 21:49:44 CEST
"Określ, w jaki sposób Thunderbird ma się łączyć z internetem" - proponuję
"Internetem" - dużą literą, podobnie jak w Fx.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 04:46:19 CEST
Kurde, nie lubie gdy traktuje sie to slowo jak nazwe wlasna, ale gdzie nie
spojrzalem, PWN, Wikipedia, bylo o pisowni z duzej. Trudno, po prostu musze to
zmienic :-(
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-29 17:11:05 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.