Bug 742 - Preferencje / Prywatność /Ogólne - wyświetlanie obrazków
Summary: Preferencje / Prywatność /Ogólne - wyświetlanie obrazków
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-26 22:52 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:24 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-26 22:52:20 CEST
Opcja "Wyświetlaj, jeśli adres nadawcy znajduje się ..." - domyślam się, że
chodzi tu o wyświetlanie obrazków? Opcja ta jest na pierwszy rzut oka
niezrozumiała. Jeśli rzeczywiście chodzi tu o obrazki, to należałoby je tu
dodać, np.: "Wyświetlaj obrazki, jeśli ...".
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 00:52:29 CEST
Opcja ta jest "pod" i z akapitem, wiec dla wiekszosci powinno byc jasne, a co tu
chodzi. Poza tym, jak sie odznaczy opcje na gorze, to ta o ktorej tu mowa staje
sie szara i nieaktywna. Te dwie rzeczy sugeruja, ze jest to podopcja, lub tez
opcja zalezna.

Moge dodac te "obrazki", ale jesli tak zrobie, szerokosc rozwijanej listy sie
zmniejszy i napis "Osobista ksiazka adresowa" moze stac sie nieczytelny.
Comment 2 Marek Stępień 2006-11-24 12:17:57 CET
Zgadzam się z Pitreckiem.

Wontfix.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.