Bug 75 - Tłumaczenia Tb 0.6 PL powinny szybko iść do Mozilla Foundation
Summary: Tłumaczenia Tb 0.6 PL powinny szybko iść do Mozilla Foundation
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://www.mozilla.org/products/thund...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-22 13:26 CEST by Marek Stępień
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-05-22 13:26:59 CEST
Analogicznie jak w przypadku Firefoksa: bug 21

Trzeba to zrobić szybko (bo Mozilla.org będzie tłoczyć płytki z Mozillą 1.7, na
której zapewne znajdą się Fx 0.8 i Tb 0.6), ale najpierw musi być gotowa wersja
dla Mac OS X.

Przypisuję do siebie, ale jeśli ktoś zechce to zrobić za mnie, to nie będę
oponował. :)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-07-10 01:44:01 CEST
mass reassign Q&A -> Cleriic
Comment 2 Piotr Pielach 2004-09-23 14:42:02 CEST
To już dawno jest nieaktualne... więc zamykam :)
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 17:40:59 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.