Bug 752 - Okno "Należy podać położenie pliku..." (Załącz / Stronę WWW)
Summary: Okno "Należy podać położenie pliku..." (Załącz / Stronę WWW)
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-28 11:32 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:08 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Propozycja 2 (Ilustracja) (11.88 KB, image/png)
2005-10-30 20:58 CET, Piotr Komoda
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 11:32:26 CEST
W tytule tegoż okna mamy: "Należy podać położenie pliku do załączenia" -
proponuję albo "Podaj adres pliku załącznika" - trochę podobnie do "Załącz
plik", albo "Proszę podać adres pliku...", z tym, że będzie to za długie na
tytuł okna i będzie w niezgodności do innych tego typu, bezpoiśrednich poleceń.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 01:53:58 CEST
"Podaj adres pliku załącznika" zmienia sens zdania. 

Dam chyba odpowiednik oryginalnego "Please specify a location to attach", czyli
"Podaj adres do załączenia". Moze na pierwszy rzut oka jest to malo zrozumiale,
ale tresc komunikatu wyjasnia chyba wszystko. Poza tym, jesli w tytule ma byc
"pliku", a w tresci "Adres strony (URL)", to chyba cos tu jest nie tak ;-)

Aha, i jeszcze jedno. Dodany w ten sposob zalacznik posiada nazwe bedaca adresem
URL.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-29 03:36:28 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.
Comment 3 Wojciech Kapusta 2005-10-29 10:57:11 CEST
>... odpowiednik oryginalnego "Please specify a location to attach", czyli
> "Podaj adres do załączenia". Moze na pierwszy rzut oka jest to malo zrozumiale,
> ale tresc komunikatu wyjasnia chyba wszystko. 

Jest niezrozumiałe.

A nie można dać tytułu okna: "Adres strony WWW" a w treści "Podaj adres strony,
którą chcesz załączyć"? Krótko, zwięźle i zrozumiale.
Comment 4 Piotr Komoda 2005-10-30 20:58:12 CET
Created attachment 693 [details]
Propozycja 2 (Ilustracja)

(W odpowiedzi na komentarz #3)
> A nie można dać tytułu okna: "Adres strony WWW" a w treści "Podaj adres
strony,
> którą chcesz załączyć"? Krótko, zwięźle i zrozumiale.

Cos takie zajmuje troche za malo miejsca w tytule i troche za duzo w tresci.
Pomijam fakt, ze wyglada dziwnie, po prostu moze rozwalic to okienko np. pod
Gnome. Zmodyfikowalem Twoja propozycje. Co Ty na to?
Comment 5 Wojciech Kapusta 2005-10-31 12:09:20 CET
Bardzo ładnie. :)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.