Bug 755 - Błąd nielokalizacyjny - wstawiany obrazek nie wyświetla się w wiadomości
Summary: Błąd nielokalizacyjny - wstawiany obrazek nie wyświetla się w wiadomości
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-28 12:12 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 12:12:01 CEST
Obrazek wstawiany do wiadomości nie wyświetla się w niej - pojawia się tylko
ramka. Czy u Was też tak jest?
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 02:02:25 CEST
Zarowno wstawianie obrazkow przez menu wstaw, jak i wlejanie obrazka ze schowka
dziala u mnie bez problemu.
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-29 10:47:45 CEST
W wersji pobranej dzisiaj działa dobrze. Chyba możemy zamknąć.
Comment 3 Piotr Komoda 2005-10-29 10:55:48 CEST
W takim razie...

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.