Bug 756 - Okno Właściwości obrazka / Wygląd - Wyrównaj tekst względem obrazka
Summary: Okno Właściwości obrazka / Wygląd - Wyrównaj tekst względem obrazka
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 922
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-28 12:30 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:05 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (2.94 KB, patch)
2007-03-04 05:52 CET, Marek Stępień
hubert+bap: review-
Details
Patch, v2 (3.12 KB, patch)
2007-03-04 08:12 CET, Marek Stępień
hubert+bap: review+
Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 12:30:08 CEST
Temat również stary jak Mozilla - "Zawijaj do lewej wzgl. do prawej".

Z jakichś niejasnych dla mnie względów zawsze pojawia się tu "zawijanie".
Przyznacie, że analizując te opcje i ich wynik na ekranie, można dojść do
wniosku, że developerzy napisali to po porządnej dawce Stronga czy czegoś w tym
rodzaju.

Oczywiście jestem świadomy, że jest to skrót od "Zawijaj tekst przy (nie "do")
lewej krawędzi obiektu", ale dla ZU jest to chińszczyzna. 

Może zacznijmy od propozycji "Wyrównaj obrazek wzgl. tekstu:" a następnie:
U góry
Na środku
Na dole
Opływanie z lewej (obecnie "Zawijaj do lewej")
Opływanie z prawej (obecnie "Zawijaj do prawej")

Rzecz jasna, niekoniecznie zgodne jest to z prawdzimym opływaniem w html, ale
takie dywagacje można pozostawić specom html. Nawet w Nvu i Kompozytorze w
Mozilli Suite czy SeaMonkey upierałbym się przy takim, jasnym dla ZU sformułowaniu.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-10-29 16:11:26 CEST
Zostawilbym temat do 2.0 - jest to imho zmiana dosc dyskusyjna, i raczej nie na
ostatnia chwile.
Mam mieszane uczucia wobec tej propozycji.

O Ile oplywanie zamiast zawijania mi sie podoba, o tyle zmiana tego co oplywa
co, mi sie nie podoba.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-29 16:32:03 CEST
OK, zmieniam wersje docelowa na 2.0.
Comment 3 Marek Stępień 2007-03-04 05:52:20 CET
Created attachment 820 [details]
Patch

Nie widzę tu nic kontrowersyjnego...
Comment 4 Hubert Gajewski 2007-03-04 08:06:20 CET
Comment on attachment 820 [details]
Patch

Jest konflikt skrótów:
+<!ENTITY TextAreaWrap.accessKey "o" >
i
<!ENTITY TextAreaReadOnly.accessKey "o" >
(sprawdziłem)
Pliki dtd z tej serii (textarea, form itp.) wymają poprawek skrótów, tutaj np. jest zdublowany "K"
Comment 5 Marek Stępień 2007-03-04 08:12:56 CET
Created attachment 821 [details]
Patch, v2

Poprawiłem konflikt o-o i k-k.
Comment 6 Marek Stępień 2007-03-04 08:14:29 CET
Myślę, że pozostałe konflikty accesskeys w edytorze (który i tak w chwili obecnej nie jest używany w Tb - https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=331616) należy przenieść do innego buga.
Comment 7 Hubert Gajewski 2007-03-04 08:22:47 CET
Comment on attachment 821 [details]
Patch, v2

OK.
Comment 8 Marek Stępień 2007-03-04 08:29:06 CET
Wrzucone b+t.

Accesskeys w nieużywanych na razie plikach edytora -> bug 1120.

fixed

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.