Bug 759 - Tworzenie / Wstaw / Linię podziału poniżej obrazka
Summary: Tworzenie / Wstaw / Linię podziału poniżej obrazka
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://lxr.mozilla.org/seamonkey/sour...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-28 12:55 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:01 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 12:55:57 CEST
Treść opcji jest niejasna; wygląda to na wstawianie znacznika <br>. 
Dlatego też proponuję: "Wstaw podział wiersza"
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-10-29 16:07:30 CEST
WONTFIX.
Nie mozemy przesadzac z odchodzeniem od linii jezykowej Mozilli Foundation.

W wersji ang. jest "Break below images".
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-29 17:13:16 CEST
Sprawdziłem w kodach. Polecenie to wstawia konstrukcję <br clear="all">. Jej
zadaniem jest zapobieżenie przesuwania się - wnikania pływajacego obiektu do
tekstu poniżej, niezależnie czy obiekt ten jest opływany z lewej, czy prawej
strony (zatamowanie).

Tak więc "linia podziału poniżej obrazka" albo "break below images" są tylko
częściowo poprawne (to teoretycznie wcale nie musi być obrazek, może być dowolny
element pływający, działa również w przypadku zwykłego tekstu). Opisowo dla ZU
można by to było ewentualnie nazwać "Pozostaw wolną przestrzeń pod obiektem",
ale to jest chyba za długie. Może "Podział tamujący opływanie"? "Tamowanie
opływania"? - może być uznane za jakieś ogólne ustawienie. Pomyślcie, obiecuję
też jeszcze się zastanowić.

Ciekawostka ta jest też w Kompozytorze i na pewno spotkamy ją w Nvu, więc trzeba
się zastanowić, jak to porządnie nazwać.

PS.
Co to jest WONTFIX? Kojarzy mi się z popularnym na terenach ściany wschodniej
"poszedł won". :)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.