Bug 76 - Więcej skrinszotów (większych!)
Summary: Więcej skrinszotów (większych!)
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.thunderbird.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-22 13:57 CEST by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:07 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-05-22 13:57:28 CEST
http://www.firefox.pl/dlaczego.html vs http://www.thunderbird.pl/dlaczego.html

Na firefox.pl są skrinszoty małe, które user klika i mu wyskakuje okienko z
dużym skrinem. Na thunderbird.pl są tylko małe.

W wolnej chwili warto by porobić też te powiększone skrinszoty.
Comment 1 Piotr Komoda 2004-07-14 20:17:20 CEST
Zrobione
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:24:40 CEST
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.