Bug 761 - Tworzenie / Format / Styl tekstu / Element nierozdzielający
Summary: Tworzenie / Format / Styl tekstu / Element nierozdzielający
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Stefan Plewako :stef
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://lxr.mozilla.org/seamonkey/sour...
Depends on:
Blocks: seamonkey2
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-28 13:04 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-01-17 10:46 CET (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 13:04:53 CEST
Co to jest ten "Element nierozdzielający"?
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-10-29 16:20:12 CEST
Jesli dobrze rozumiem to jest to element nierodzielajacy, czyli taki, ktory
powoduje ze jakis blok tekstu nie zostanie przelamany niezaleznie od dlugosci linii.
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-29 16:46:09 CEST
Pobawiłem się trochę pisząc różne teksty, wstawiając obrazki itp., określając
ten element rozdzielający - nie widzę w kodach wiadomości żadnej różnicy.
Zapytajcie o to na górze.
Comment 3 Marek Stępień 2006-11-24 12:30:14 CET
Teoretycznie powinno to objąć dany obszar tekstu znacznikiem <nobr>...</nobr>.

Pytanie brzmi, dlaczego to nie działa i czy w ogóle powinno w Tb...
Comment 4 Marek Stępień 2006-11-24 12:33:39 CET
Hmm, w Nvu to też nie działa. 
Comment 5 Marek Stępień 2006-11-24 12:37:02 CET
Abstrachując od niedziałania tej opcji, non-breaking to tutaj raczej
"niełamiący", bo chodzi o element, który nie powoduje przełamania linii, a nie
jakiegoś "rozdzielenia".
Comment 6 Wojciech Kapusta 2006-11-24 15:39:13 CET
Jest jeszcze encja "& n b s p ;" (pisze tak, bo nie wiem jak zareaguje bugzilla)
- non breaking space.

Tyle, że jak dlugo to nie działa, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować.

Comment 7 Marek Stępień 2007-03-01 12:32:07 CET
Robimy coś z tym w 2.0, skoro to i tak nie działa?
Comment 8 Hubert Gajewski 2007-03-04 04:20:44 CET
(In reply to comment #7)
> Robimy coś z tym w 2.0, skoro to i tak nie działa?

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=154317
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=242942

Proponuję przełożyć - Target Milestone: Później.
Comment 9 Marek Stępień 2007-03-04 04:22:18 CET
Zgoda.
Comment 10 Stefan Plewako :stef 2008-03-30 17:33:19 CEST
→ niełamiący

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.