Bug 762 - Błąd nielokalizacyjny - nie działa wstawianie spisu treści
Summary: Błąd nielokalizacyjny - nie działa wstawianie spisu treści
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-28 13:10 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 02:59 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 13:10:08 CEST
Nie mogę wykonać spisu treści w wiadomości html, mimo zdefiniowania nagłówków.
Po wybraniu nagłówków do ujęcia w spisie i naciśnięciu przycisku OK nic się nie
dzieje. Czy ktoś z Was to sprawdzał?
Comment 1 Bartosz Piec 2005-10-28 21:04:39 CEST
Format -> Akapit -> Nagłówek 1
Wpisz coś, a potem:
Wstaw -> Spis treści -> Wstaw -> OK
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-29 03:05:13 CEST
Faktycznie nie dziala... ale jako ze odpowiedni blad tego dot. zostal juz
zgloszony na b.m.o, odsylam Was wlasnie tam:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=272726
Comment 3 Wojciech Kapusta 2005-10-29 10:43:53 CEST
Bląd jest zgłoszony dla Kompozytora z Suite i ma tylko 3 głosy, więc można
zapomnieć.


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.