Bug 766 - Poprawki do helpa - plik using_firebird.xhtml
Summary: Poprawki do helpa - plik using_firebird.xhtml
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1....
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-29 14:14 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (branch) (17.74 KB, patch)
2005-10-29 14:17 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details
Patch (trunk) (24.95 KB, patch)
2005-10-29 14:51 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-10-29 14:14:04 CEST
Znalezione błędy:
- nadużywanie wielkich liter
- kropki w tytułach
- literówki
- rozbieżne z rdf tytuły rozdziałów
- brak twardych spacji w kilku przypadkach
- kropki przed nawiasem zamykającym, zamiast po nim
itp.

Zaraz będzie patch.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-10-29 14:17:24 CEST
Created attachment 665 [details]
Patch (branch)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-29 14:46:49 CEST
Comment on attachment 665 [details]
Patch (branch)

r+

Czekam na wersję trunk.
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-29 14:49:11 CEST
Checking in using_firebird.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/using_firebird.xhtml,v  <--  using_firebird.xhtml
new revision: 1.8.2.6; previous revision: 1.8.2.5

fixed1.8
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-29 14:49:26 CEST
.
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-10-29 14:51:43 CEST
Created attachment 666 [details]
Patch (trunk)
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-29 15:17:52 CEST
Wrzucam załącznik 666

Checking in using_firebird.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/using_firebird.xhtml,v  <--  using_firebird.xhtml
new revision: 1.13; previous revision: 1.12

fixed on trunk

fixed.
Comment 7 Hubert Gajewski 2005-11-19 14:44:07 CET
verified
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:35 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.