Bug 77 - Thunderbird 0.6 i start thunderbird.pl - reakcje prasowe
Summary: Thunderbird 0.6 i start thunderbird.pl - reakcje prasowe
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-23 11:50 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 05:03 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Comment 1 Jacek Rymski (Yano) 2004-05-25 07:31:27 CEST
Jeszcze CHIP, jak zawsze aktualny ;)
http://newsroom.chip.pl/news_102774.html
Comment 2 Marek Stępień 2004-05-31 20:54:52 CEST
Zły komponent.
Comment 3 Marek Stępień 2004-05-31 20:55:28 CEST
Nie, dobry komponent. Pomyliłem bugi.

Przepraszam za bugspam.
Comment 4 Piotr Komoda 2004-10-12 21:26:28 CEST
To juz chyba mozna zamknac :)
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-10-13 02:54:30 CEST
v.
Comment 6 Marek Stępień 2004-12-19 00:38:16 CET
->Marketing (zob. bug 351)
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 16:24:42 CET
Masówka (reorganizacja bugzilli)... Zmiana komponentu na "Promocja programów".

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.