Bug 773 - Kreator importu - okno II: Wybierz program...; problem z wyborem pliku
Summary: Kreator importu - okno II: Wybierz program...; problem z wyborem pliku
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-29 19:27 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-29 19:27:07 CEST
W drugim oknie narzędzia do importu danych mamy tekst: Wybierz program, z
którego będą importowane dane:". Doskonale, problem jednak w tym, że w oknie
poniżej nie ma żadnego programu, lecz "Plik tekstowy (LDIF, .tab, ...)".

W oknie III nie ma możliwości wyboru ukrytych plików albo katalogów. W KDE
standardowo też tak jest; jednak nawet jeśli nie mamy włączonej opcji
pokazywania ukrytych plików i katalogów zawsze istnieje możliwość wpisania
ścieżki, np. './mozilla/profil/itd.', co powoduje pojawienie się zawartości
katalogu i umożliwia wybór pliku.
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-29 19:30:06 CEST
Zapomniałem napisać, że powyższe (na temat okna II) dotyczy opcji importu
książek adresowych.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-30 21:42:01 CET
Z tym jest taki problem, ze ten tekst jest jeden, bez wzgledu na to, co
importujesz (poczte, ustawienia czy ksiazki adresowe). Ponadto pod Windows, przy
imporcie ksiazek w tym okienku pojawia sie do wyboru, procz plikow tekstowych,
takze Eudora, Outlook i Outlook Express, wiec pod Windows taki tekst jest
calkiem na miejscu. 

Jedyne co widze, ze mozna by z tym zrobic, to zmiana tresci tekstu na:
"Wybierz program lub format, z którego będą importowane dane:"
Comment 3 Wojciech Kapusta 2005-10-31 12:28:43 CET
Dobre. Ale zanim to zaimplementujesz, zerknij jeszcze na poniższą propozycję.
Wynika ona z tego, że z formatu danych raczej sie nie zaimportuje.
"Wybierz program, z którego będą importowane dane, albo typ danych do importu:"

Może trochę przydługie, ale miejsca jest wystarcząjco dużo i userzy nie będą
mieli wątpliwości.

Comment 4 Piotr Komoda 2005-10-31 15:15:42 CET
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.