Bug 777 - [fixed1.8] Poprawki do helpa - plik shortcuts.xhtml i mouse_shortcuts.xhtml
Summary: [fixed1.8] Poprawki do helpa - plik shortcuts.xhtml i mouse_shortcuts.xhtml
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-29 22:48 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch do shortcuts.xhtml (branch) (5.55 KB, patch)
2005-10-29 22:50 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review-
Details
Patch do mouse_shortcuts.xhtml (branch) (3.00 KB, patch)
2005-10-29 22:51 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details
Patch do mouse_shortcuts.xhtml (trunk) (3.36 KB, patch)
2005-10-30 16:21 CET, Hubert Gajewski
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-10-29 22:48:58 CEST
Poprawki do plików shortcuts.xhtml i mouse_shortcuts.xhtml.

Zaraz będą patche.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-10-29 22:50:03 CEST
Created attachment 677 [details]
Patch do shortcuts.xhtml (branch)
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-10-29 22:51:20 CEST
Created attachment 678 [details]
Patch do mouse_shortcuts.xhtml (branch)
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-30 00:25:48 CEST
Comment on attachment 678 [details]
Patch do mouse_shortcuts.xhtml (branch)

Bez sensu.
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-30 00:28:19 CEST
Chociaż...
Comment 5 Marek Stępień 2005-10-30 00:40:40 CEST
E... chodziło mi o shortcuts, nie o mouse_shortcuts... :)
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-30 00:46:24 CEST
Comment on attachment 678 [details]
Patch do mouse_shortcuts.xhtml (branch)

To jest ok. Wrzucone.
Comment 7 Marek Stępień 2005-10-30 00:46:41 CEST
Wrzucone do 1.8 branch.

fixed 1.8
Comment 8 Marek Stępień 2005-10-30 14:39:08 CET
Jeśli do 16:00 (+- parę minut) dostanę patcha dla trunk, to jeszcze zdążę wrzucić...
Comment 9 Marek Stępień 2005-10-30 16:20:30 CET
Comment on attachment 677 [details]
Patch do shortcuts.xhtml (branch)

a nie, dobrze było: r-
sorry za bałagan :)
Comment 10 Hubert Gajewski 2005-10-30 16:21:43 CET
Created attachment 691 [details]
Patch do mouse_shortcuts.xhtml (trunk)
Comment 11 Marek Stępień 2005-10-30 16:23:59 CET
checked into trunk

fixed b+t
Comment 12 Hubert Gajewski 2005-11-19 14:55:53 CET
verified
Comment 13 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:37 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.