Bug 778 - [fixed1.8] Poprawki do helpa - plik menu_reference.xhtml i forieusers.xhtml
Summary: [fixed1.8] Poprawki do helpa - plik menu_reference.xhtml i forieusers.xhtml
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-29 23:06 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch do menu_reference.xhtml (branch) (2.89 KB, patch)
2005-10-29 23:07 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch do forieusers.xhtml (branch) (2.40 KB, patch)
2005-10-29 23:14 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch do forieusers.xhtml (trunk) (2.39 KB, patch)
2005-10-30 00:49 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details
Patch do menu_reference.xhtml (trunk) (3.85 KB, patch)
2005-10-30 00:50 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-10-29 23:06:43 CEST
Poprawki dla menu_reference.xhtml.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-10-29 23:07:48 CEST
Created attachment 679 [details]
Patch do menu_reference.xhtml (branch)
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-10-29 23:14:41 CEST
Created attachment 680 [details]
Patch do forieusers.xhtml (branch)
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-30 00:46:41 CEST
Wrzucone do 1.8 branch.

fixed 1.8
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-10-30 00:49:41 CEST
Created attachment 682 [details]
Patch do forieusers.xhtml (trunk)
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-10-30 00:50:45 CEST
Created attachment 683 [details]
Patch do menu_reference.xhtml (trunk)
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-30 14:37:06 CET
Checked-in (poprawiłem dodatkowo "wystąpnienia" na "wystąpienia".

fxd
Comment 7 Hubert Gajewski 2005-11-19 14:53:18 CET
verified
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:38 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.