Bug 779 - Poprawki do helpa - plik firebird-toc.rdf
Summary: Poprawki do helpa - plik firebird-toc.rdf
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1....
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-30 02:17 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (branch) (53.58 KB, patch)
2005-10-30 02:19 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch (branch) - poprawiona ścieżka chrome (53.57 KB, patch)
2005-10-30 02:41 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch (trunk) - poprawiona ścieżka chrome (53.56 KB, patch)
2005-10-30 02:05 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
Dwie poprawki (branch) (2.24 KB, patch)
2005-10-30 03:05 CET, Hubert Gajewski
no flags Details
Dwie poprawki (trunk) (2.23 KB, patch)
2005-10-30 03:06 CET, Hubert Gajewski
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-10-30 02:05:25 CET
Created attachment 688 [details]
Patch (trunk) - poprawiona ścieżka chrome
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-30 02:09:07 CET
checked in b+t
fixed

Comment 2 Hubert Gajewski 2005-10-30 02:17:39 CET
Poprawki do firebird-toc.rdf. Patch za chwilę.
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-10-30 02:19:53 CET
Created attachment 685 [details]
Patch (branch)
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-10-30 02:41:12 CET
Created attachment 687 [details]
Patch (branch) - poprawiona ścieżka chrome
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-10-30 03:05:33 CET
Created attachment 689 [details]
Dwie poprawki (branch)
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-10-30 03:06:18 CET
Created attachment 690 [details]
Dwie poprawki (trunk)
Comment 7 Hubert Gajewski 2005-10-30 03:09:08 CET
Po testach wyszyły jeszcze dwa błędy - zbędna linia z
id="popup-blocker-preferences" i zbędna opcja w menu dla Linuksa.
Comment 8 Marek Stępień 2005-10-30 07:09:20 CET
Poprawione, b+t.
Comment 9 Hubert Gajewski 2005-11-19 14:49:57 CET
verified
Comment 10 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:39 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.