Bug 780 - Nieaktualny plik [@ /other-licenses/branding/firefox/brand.properties ]
Summary: Nieaktualny plik [@ /other-licenses/branding/firefox/brand.properties ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 blokujący
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-30 09:48 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2010-05-18 12:26 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-10-30 09:48:35 CET
Kilka dni temu doszło kilkanaście linijek w brand.properties (tym w
other-licenses). Ustawia się tam m. in. stronę startową Firefoksa.

http://lxr.mozilla.org/mozilla/source/other-licenses/branding/firefox/locales/en-US/brand.properties
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-30 10:17:56 CET
Doszło, ale mamy tego nie wrzucać, dopóki to nie będzie zrobione dobrze (na
razie jest schrzanione żałośnie). 

Lokalizacje, które to dodały, zrobiły błąd - twierdzi Pike.

Ja wiem, co robię. :)
Comment 2 Marek Stępień 2005-11-04 12:39:28 CET
reop.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-11-19 14:50:22 CET
verified
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:39 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2010-05-17 14:47:46 CEST
krowujacy -> normalny (filtruj po: massmail )
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2010-05-18 12:26:23 CEST
ponowna zmiana, przywracam wage "blokujacy" (filtrowac po slowie: mass-o-mail)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.