Bug 781 - Widok / Wątki / Pokaż wszystkie -> Wyswietl wszystkie / Wszystkie
Summary: Widok / Wątki / Pokaż wszystkie -> Wyswietl wszystkie / Wszystkie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 propozycja
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-11-01 02:05 CET by Stefan Plewako :stef
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Stefan Plewako :stef 2005-11-01 02:05:20 CET
W Tłumaczeniu Thumderbird 1.5 beta2 jest w menu Widok → Wątki: Pokaż wszystkie.
Czy nie powinno być: Wyświetl wszystkie, jeżeli w ogóle nie samo Wyświetl?

Stef
Comment 1 Piotr Komoda 2005-11-05 05:47:15 CET
Hmmm, w oryginale jest samo "All", wiec tam nie powinno w ogole byc tego Pokaz.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-11-05 12:39:11 CET
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.