Bug 782 - Nieprzetłumaczona informacja o skasowanym załączniku, w okienku załącznika
Summary: Nieprzetłumaczona informacja o skasowanym załączniku, w okienku załącznika
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-02 15:37 CET by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 02:49 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-11-02 15:37:26 CET
Przepraszam, że dopiero teraz, ale jakoś umknęło to mojej uwadze...
Po usunięciu załącznika otrzymujemy w okienku załącznika informację: "Deleted:nazwa_pliku".

Pytanie natury ogólnej: dlaczego Tb skraca nazwy plików, nawet jeśli ma wystarczająco dużo miejsca?
Comment 1 Piotr Komoda 2005-11-05 05:44:45 CET
Hmm, to jest blad programu i nawet juz istnieje raport tego dot. na b.m.o.
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=303443

(W odpowiedzi na komentarz #0)
> Pytanie natury ogólnej: dlaczego Tb skraca nazwy plików, nawet jeśli ma 
> wystarczająco dużo miejsca?

Szerokosc dla ikonki i nazwy pliku jest z gory ustalona, gdyz po x pikselach
zaczyna sie nastepna kolumna z zalacznikami. Jesli cos sie nie miesci w
okreslonej szerokosci pola, wtedy nazwa jest skracana.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.