Bug 783 - drone literówki
Summary: drone literówki
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-02 17:00 CET by Piotr Fuz
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Fuz 2005-11-02 17:00:40 CET
Witam 

Na stronie startowej firefoxa (tej gdzie jest wyszukiwarka google) raz piszecie
firefoxa przez "x" a raz firefoksie przez "ks". Powinno się to unormować i
ustalić czy piszemy nazwą angielską czyli np. "szuam w firefoxie" lub
spolszczoną "szukam w firefoksie"

to taki drobiazg

pozdrawiam
Comment 1 Marek Stępień 2005-11-02 17:08:49 CET
Zgodnie z zasadami pisowni polskiej w mianowniku piszemy "Firefox", w
przypadkach zależnych następuje wymiana "x" na "ks".

Pisownia wg odwrotnych zasad (w rodzaju: "w Firefoxie" lub "program Firefoks")
jest błędna.

invalid.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.