Bug 785 - Posprzątać region.properties
Summary: Posprzątać region.properties
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 631
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-11-04 12:39 CET by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Nowe region.properties (1.25 KB, text/plain)
2005-11-04 22:48 CET, Marek Stępień
no flags Details
Nowsze region.properties (1.41 KB, text/plain)
2005-11-04 22:57 CET, Marek Stępień
no flags Details
Screenshot (12.92 KB, image/png)
2005-11-04 22:58 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2005-11-04 12:39:02 CET
- lista wyszukiwarek
- URLe (start.mozilla.org -> pl.start.mozilla.com i parę innych)
Comment 1 Marek Stępień 2005-11-04 22:48:13 CET
Created attachment 698 [details]
Nowe region.properties
Comment 2 Marek Stępień 2005-11-04 22:57:12 CET
Created attachment 699 [details]
Nowsze region.properties
Comment 3 Marek Stępień 2005-11-04 22:58:14 CET
Created attachment 700 [details]
Screenshot

Tak wyglądają spluginy z w/w region.props...
Comment 4 Bartosz Piec 2005-11-04 23:05:17 CET
A co z kolejnością? Da się to jakoś teraz zmieniać? Bo w 1.0.x mam alfabetycznie.
Comment 5 Marek Stępień 2005-11-04 23:05:47 CET
łączę z 631...

*** This bug has been marked as a duplicate of 631 ***

*** This bug has been marked as a duplicate of 631 ***
Comment 6 Marek Stępień 2005-11-04 23:06:38 CET
Z kolejnością nic się nie da zrobić, można ustawić tylko dwa pierwsze (ma być
Google i Yahoo, u nas za Yahoo jest WP), reszta jest losowo albo alfabetycznie. :)
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:34:00 CET
Verified.
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:40 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.