Bug 786 - "Czekanie", zamiast "Oczekiwanie"
Summary: "Czekanie", zamiast "Oczekiwanie"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-11-04 14:29 CET by Dawid Gross
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Dawid Gross 2005-11-04 14:29:53 CET
"Błąd" który chciałem zgłosić, dotyczy tłumaczenia polskiej wersji Firefox`a 1,5
RC1, a mianowicie - podczas ładowania strony w wersji 1.0.7 i wszystkich
poprzednich, u dołu przeglądarki mozna było zobaczyć informację: "Oczekiwanie na
www.adres.com", natomiast w 1,5 RC1 pisze "Czekanie na www.adres.com".
Moim zdaniem "Czekanie" brzmi co najmniej dziwnie i razi w oczy, dlatego
poprawniejsze byłoby wlaśnie "Oczekiwanie".
Comment 1 Marek Stępień 2005-11-04 15:23:59 CET
.
Comment 2 Marek Stępień 2005-11-04 15:25:34 CET
Checking in necko.properties;
/l10n/l10n/pl/netwerk/necko.properties,v  <--  necko.properties
new revision: 1.1.2.2; previous revision: 1.1.2.1

Checking in necko.properties;
/l10n/l10n/pl/netwerk/necko.properties,v  <--  necko.properties
new revision: 1.3; previous revision: 1.2

Poprawione.
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-30 13:13:43 CET
Verified on Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.9.0.5) Gecko/2008121622 Ubuntu/8.10 (intrepid) Firefox/3.0.5
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:41 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.