Bug 787 - Błąd nielokalizacyjny - brak możliwości wyboru ukrytych plików do importu
Summary: Błąd nielokalizacyjny - brak możliwości wyboru ukrytych plików do importu
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-04 19:41 CET by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-11-04 19:41:39 CET
Po instalacji Tb nie ma możliwości zaimportowania książek adresowych i
wiadomości z Mozilli i wcześniejszej wersji Tb! Z dwóch względów:
1. Program sam w sobie nie udostępnia takiej opcji.
2. Podczas przeglądania dysku w poszukiwaniu katalogów z profilami nie ma
możliwości wyboru plików czy katalogów ukrytych, a profile przechowuje się
przecież w ukrytych katalogach, np. ~./mozilla. Nie ma też możliwości wpisania
ścieżki z katalogiem ukrytym, tak jak to jest np. w KDE.

Błąd ten jest zgłoszony na mozilla.org jako 63389 + kilkanaście duplikatów.
Piszę o tym tutaj, żeby zasygnalizować ten problem, gdyby ktoś z Was z tym się
nie zetknął. Warto też ewentualnie zagłosować (o ile ma to w ogóle jakieś
znaczenie). W każdym razie jest to raczej dość poważny błąd, a mozilla.org
określiła go jako "enhancement", cokolwiek miałoby to znaczyć - nie sugeruje nic
poważnego, a jako target - bliżej nieokreślone "future".
Comment 1 Marek Stępień 2006-08-20 01:17:37 CEST
Problem nr 2 zależy od wersji GTK. W nowszych albo od razu widać ukryte, albo
można użyć menu podręcznego, by je wyświetlić.

Zamykam, dla porządku. Błąd jest w bmo, więc jest we właściwym miejscu, na
bugs.aviary.pl nic na to nie poradzimy.


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.