Bug 79 - nieprzetłumaczony klawisz skrótu w menu kontekstowym w podglądzie źródła maila
Summary: nieprzetłumaczony klawisz skrótu w menu kontekstowym w podglądzie źródła maila
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 85
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-05-27 11:02 CEST by wadimd
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description wadimd 2004-05-27 11:02:16 CEST
nieprzetłumaczony klawisz skrótu w menu kontekstowym w podglądzie źródła maila:
mamy: "znajdź następne(G)"

1. zaznaczyć maila
2. wyświetlić źródło (ctrl+u)
3. klik prawym kl. myszy
Comment 1 Piotr Komoda 2004-05-28 21:01:14 CEST
Rozlicze sie z tym podczas prac nad tlumaczeniem Tb 0.7
Comment 2 Piotr Komoda 2004-06-09 01:19:21 CEST
pl-PL-mail?editMenuOverlay.dtd?Z?findAgainCmd.accesskey?g?g?n
Poprawione
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:31:52 CEST
v.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 17:33:18 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.