Bug 790 - Zmiany w helpie: Optymalizacja > Zwiększanie, Ustawienia > &pref.pluralCaps;
Summary: Zmiany w helpie: Optymalizacja > Zwiększanie, Ustawienia > &pref.pluralCaps;
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-11-06 00:30 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (branch) (3.28 KB, patch)
2005-11-06 00:31 CET, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details
Patch (trunk) (3.25 KB, patch)
2005-11-06 00:51 CET, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-11-06 00:30:23 CET
l10n/ pl/ browser/ chrome/ help/ firebird-toc.rdf
l10n/ pl/ browser/ chrome/ help/ using_firebird.xhtml

JEST: "Optymalizacja szybkości i wydajności przeglądania"
i "Zwiększenie szybkości i wydajności przeglądania"
BĘDZIE: "Zwiększanie szybkości i wydajności przeglądania"

l10n/ pl/ browser/ chrome/ help/popup.xhtml
JEST: "Ustawienia..."
BĘDZIE: "&pref.pluralCaps;..."
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-11-06 00:31:45 CET
Created attachment 705 [details]
Patch (branch)
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-11-06 00:51:46 CET
Created attachment 706 [details]
Patch (trunk)
Comment 3 Marek Stępień 2005-11-06 01:39:29 CET
Jesli patche różnią się tylko liniami w rodzaju "retrieving version blahblah"
(tak jak w tym przypadku), to nie ma potrzeby robienia dwóch osobnych.

checked-in, b+t

fixed.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-11-19 14:52:36 CET
verified
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:43 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.