Bug 795 - Przetłumaczone własności w mimeheader.properties mimo LOCALIZATION NOTE: DONT_TRANSLATE
Summary: Przetłumaczone własności w mimeheader.properties mimo LOCALIZATION NOTE: DONT...
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1....
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-15 15:43 CET by Marek Stępień
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2005-11-15 15:43:48 CET
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8) Gecko/20051107 Firefox/1.5
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8) Gecko/20051107 Firefox/1.5

 44 # LOCALIZATION NOTE (BCC); DONT_TRANSLATE
 45 BCC=Ukryta kopia
 46 # LOCALIZATION NOTE (CC); DONT_TRANSLATE
 47 CC=Kopia
...
 50 # LOCALIZATION NOTE (FCC); DONT_TRANSLATE
 51 FCC=Kopia pliku
...
 68 # LOCALIZATION NOTE (RESENT-CC); Do not translate "CC"
 69 RESENT-CC=Odes\u0142ano-Kopia

en-us:
http://lxr.mozilla.org/mozilla1.8/source/mail/locales/en-US/chrome/messenger/mimeheader.properties

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Piotr Komoda 2005-11-15 16:24:32 CET
Ja bym tego nie ruszal. "Don't translate" jest nalozone na CC, BCC i FCC w wielu
miejscach w lokalizacji i to chyba bez jakiegos powaznego powodu.  Na dzialanie
aplikacji to wplywu raczej nie ma, gdyz jest to przetlumaczone chyba od samego
poczatku istnienia tych wpisow w polskich plikach jezykowych Mozilla Suite, po
ktorych lokalizacja Tb to "odziedziczyla", i jak dotad nic sie z tego powodu nie
stalo. Wychodzi wiec na to, ze to jedynie kwestia zrozumialosci...
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-11-15 17:04:55 CET
Ja bym tego nie ruszal. Wole miec w kliencie poczty "Kopia:" niz "CC:".
Comment 3 Piotr Komoda 2005-11-18 01:30:47 CET
->WONTFIX

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.