Bug 796 - Przekroczenie limitu czasu odpowiedzi serwera POP3
Summary: Przekroczenie limitu czasu odpowiedzi serwera POP3
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-16 08:46 CET by Edwin Chowicki
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Edwin Chowicki 2005-11-16 08:46:11 CET
W przypadku przerwania połączenia przez serwer pocztowy W TRAKCIE ODBIERANIA
wiadomości program "przechodzi w stan spoczynku" bez sygnalizowania awarii.
W Outlook Express:
Podczas komunikowania się z serwerem nastąpiło przekroczenie limitu czasu.
Konto: '...', Serwer: '...', Protokół: POP3, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL):
Nie, Numer błędu: 0x800CCC19
Comment 1 Piotr Komoda 2005-11-18 01:29:52 CET
Dziekujemy na informacje o problemie, jednakze nasz system obslugi bledow sluzy
do informowania o bledach w tlumaczeniu. Bledy natury technicznej prosimy
zglaszac na naszym forum dyskusyjnym:
http://www.mozillapl.org/forum/index.php?c=7&sid=7f537985a5a6f2dbb7b8cebc7ecc53cd
lub (w przypadku znajomosci jezyka angielskiego) na:
https//bugzilla.mozilla.org

Ten blad zostanie zamkniety.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.