Bug 797 - This body part will be downloaded on demand - zamiast treści wiadomości
Summary: This body part will be downloaded on demand - zamiast treści wiadomości
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-16 16:44 CET by Jarosław Czerniawski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Jarosław Czerniawski 2005-11-16 16:44:49 CET
"This body part will be downloaded on demand." taki napis pojawia mi się w
okienku podglądu zamiast treści e-maila, ktorego wcześniej wysłałem.
Wykorzystuję konto IMAP.
Po wykonaniu np. polecenia "przekaż dalej" w nowym okienku tekst oryginalnej
wiadomości nadal nie jest od razu widoczny, ponieważ wyświetlany jest w koloże
tła. Oświeżenie okienka tworzenia wiadomści powoduje wyświetlenie treści w
kolorze domyślnym - czyli prawidłowo.
Comment 1 Jarosław Czerniawski 2005-11-16 16:49:16 CET
po wykonaniu polecenia "odpowiedz" lub "odpowiedz wszystkim" w okienku tworzenia
wiadomości zamiast oryginalnej wiadomości, na którą odpowiedam nadal widnieje
napis "This body part will be downloaded on demand."
Comment 2 Piotr Komoda 2005-12-19 08:36:26 CET
OK, w koncu udalo mi sie spreparowac wiadomosc, ktora sprawia problem. Jako ze
jest to problem programu, a nie tlumaczenia - blad zamykam, a sprawe przenosze
na b.m.o:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=246415

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.