Bug 809 - Niemozność instalacji rozszerzenia "Gry Karciane" w Firefox v. 1.5
Summary: Niemozność instalacji rozszerzenia "Gry Karciane" w Firefox v. 1.5
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.mozillapl.org
Classification: Strony WWW
Component: www.mozillapl.org (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Wawoczny
QA Contact: Bartosz Piec
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-12-03 22:17 CET by Janusz Muzyczyszyn
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Janusz Muzyczyszyn 2005-12-03 22:17:59 CET
W Firefoxie w wersji 1.5 nie chce się instalować rozszerzenie Gry Karciane
wersja polska v.  0.16.1. Próba instalacji konczy się informacją: "Błąd w pliku
instalacyjnym. Cardgames nie jest prawidłowym GUID.
Przy tworzeniu informacji o tym błędzie nie została rozpoznana wersja Firefoxa
zainstalowana na moim komputerze
Comment 1 Marek Stępień 2005-12-03 23:50:32 CET
To jest błąd na stronie mozillapl.org, nie firefox.pl. Dla Firefoksa 1.5 należy
zainstalować wersję 0.98 Gier Karcianych
<http://cardgames.mozdev.org/index.html>, oferowana na mozillapl.org wersja 0.16
nie jest zgodna z Firefoksem 1.5.

Wersję 0.98 można pobrać ze strony http://cardgames.mozdev.org/index.html
Comment 2 Bartosz Piec 2005-12-18 21:04:20 CET
Wrzuciłem wersję 0.98, która już działa w Firefoksie 1.5:
http://mozillapl.org/oddzielne_moduly/gry_karciane

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.