Bug 81 - Brak polskiej lokalizacji
Summary: Brak polskiej lokalizacji
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://beta.firefox.pl/0.8/firefox-0....
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-28 00:05 CEST by Piotr
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr 2004-05-28 00:05:05 CEST
Przy próbie pobrania polskiej lokalizacji, plik nie zostaje znaleziony na
serwerze (błąd 404)
Comment 1 Piotr 2004-05-28 00:05:50 CEST
Nie można pobrać polskiej lokalizacji (brak pliku na serwerze)
Comment 2 Marek Stępień 2004-05-28 00:59:12 CEST
Nie ma minusa po "pl" w nazwie pliku:
http://beta.firefox.pl/0.8/firefox-0.8-plPL-langpack.xpi

Minus zniknął po ostatnich gandalfowych zabawach z jądrem i systemem plików. :)

Ponieważ znowu nie mam dostępu do beta.firefox.pl/0.8/, poprawiłem link na stronie
http://www.firefox.pl/pobierz.html

Poprawione.Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-05-28 11:20:44 CEST
v. + przywrocilem uprawnienia dla czlonkow grupy do katalogow.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:35:28 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.