Bug 811 - nieprzetlumaczone naglowki w podgladzie i wydruku
Summary: nieprzetlumaczone naglowki w podgladzie i wydruku
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Irek Chmielowiec
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-12-09 23:30 CET by Damian
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Damian 2005-12-09 23:30:29 CET
1. widok dnia
2. z menu plik wybieram drukuj aktywny kalendarz
3. uzupelniam nazwe i klikam ok -> pojawia sie lista zadan/wydarzen, ktora nie
zostala przetlumaczona, typu:

Title: list polecony
When: 2005/12/10 09:00:00 floating – 2005/12/10 10:00:00 floating
Where: undefined

analogicznie idzie to na drukarke

nie wiem, czy to sa sekcje, ktore poki co podlegaja tlumaczeniu, gdyz to, co
wpisalem jako nazwa nie pojawilo sie na wydruku, jest tylkol na podgladzie
wydruku(?) - gyby tak bylo, to jest to pewnie do zgloszenia wyzej, do produkcji...
Comment 1 Marek Stępień 2006-05-16 22:01:22 CEST
Błąd po stronie mozilla.org, tych tekstów nie można tłumaczyć w aktualnych wersjach.
Comment 2 Hubert Gajewski 2006-10-03 00:43:03 CEST
Wygląda na to, że to już jest naprawione.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2006-10-03 01:02:40 CEST
Zgadza się.
Comment 4 Damian 2006-10-08 20:41:26 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Wygląda na to, że to już jest naprawione.
Zatem fixed lub expired a nie W4M
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:40 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:30:44 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.