Bug 814 - "Najbardziej prawdopodobną przyczyną błędu, to problem z plikami" brzmi źle
Summary: "Najbardziej prawdopodobną przyczyną błędu, to problem z plikami" brzmi źle
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-12-18 19:37 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2008-05-04 02:50 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
"przyczyną, to" -> "przyczyną jest" (2.57 KB, patch)
2005-12-18 19:46 CET, Marek Stępień
hubert+bap: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-12-18 19:37:32 CET
JEST:
Nie mo\u017Cna zainicjowa\u0107 komponentu zabezpiecze\u0144 przegl\u0105darki.
Najbardziej prawdopodobn\u0105 przyczyn\u0105 b\u0142\u0119du, to problem z
plikami w katalogu z Twoim profilem przegl\u0105darki.

MP:
1)
Nie mo\u017Cna zainicjowa\u0107 komponentu zabezpiecze\u0144 przegl\u0105darki.
Najbardziej prawdopodobn\u0105 przyczyn\u0105 b\u0142\u0119du jest problem z
plikami, w katalogu z Twoim profilem przegl\u0105darki.
2)
Nie mo\u017Cna zainicjowa\u0107 komponentu zabezpiecze\u0144 przegl\u0105darki.
Najbardziej prawdopodobna przyczyna b\u0142\u0119du to problem z plikami, w
katalogu z Twoim profilem przegl\u0105darki.
3)
Nie mo\u017Cna zainicjowa\u0107 komponentu zabezpiecze\u0144 przegl\u0105darki.
Najprawdopodobniej przyczyn\u0105 jest problem z plikami, w katalogu z Twoim
profilem przegl\u0105darki.

Dałem przed "w katalogu" przecinek, wywaliłem po słowie "błędu". Gdzieś go
brakuje, a tylko tam mi pasuje (w domyśle: "z plikami, [które są] w katalogu").
Inne propozycje?
Comment 1 Marek Stępień 2005-12-18 19:46:05 CET
Created attachment 717 [details]
"przyczyną, to" -> "przyczyną jest"


Natomiast nie rozumiem, o co ci chodzi z tymi przecinkami. Ten patch ich
nigdzie nie dodaje.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-12-18 20:31:24 CET
Comment on attachment 717 [details]
"przyczyną, to" -> "przyczyną jest"

OK, bez przecinków.
Comment 3 Marek Stępień 2005-12-18 20:39:01 CET
Poprawione w trunk.

W 1.8.0 nie poprawiamy, w 1.8.1 - kiedy ta gałąź zostanie wydzielona.
Comment 4 Piotr Komoda 2005-12-19 04:05:25 CET
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> W 1.8.0 nie poprawiamy, w 1.8.1 - kiedy ta gałąź zostanie wydzielona.

1.8.1 nie zostanie wydzielona, a przynajmniej nie teraz. 2.0 beda rozwijane w
MOZILLA_1_8_BRANCH.
Comment 5 Marek Stępień 2006-02-06 14:20:02 CET
Poprawone w 1.8.

fixed.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.