Bug 815 - Nieprawidlowe nazwy uprawnien folderow IMAP
Summary: Nieprawidlowe nazwy uprawnien folderow IMAP
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 922
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-12-19 14:03 CET by Piotr Komoda
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch, włączony w 1.8 (1.22 KB, patch)
2006-11-23 21:48 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Piotr Komoda 2005-12-19 14:03:35 CET
Ten bubel wyszedl na jaw podczas testow dla bledu 797.

Wlasciwosci folderu IMAP -> Wspoluzytkowanie
Jest: Przeczytano, Zapisano, itd.
Powinno byc: Odczyt, Zapis, itd.

CC'ing Adrianer, bo pewnie to samo jest w Seamonkey.
Comment 1 Marek Stępień 2006-11-23 21:48:35 CET
Created attachment 812 [details]
Patch, włączony w 1.8

W trunk zadbałem o to, żeby było tak samo, patch nie wchodzi, bo ktoś to
wcześniej połowicznie poprawił - tylko w trunk (?!).

Dołączam głównie dla Adrianera, żeby wiedział mniej więcej, gdzie tego
szukać w SMk.

Uch, musiałem sobie założyć konto na fastmail.fm. :)
Comment 2 Marek Stępień 2006-11-23 21:50:01 CET
Fixed.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.