Bug 816 - "Dołącz do ponad 8 milionów innych użytkowników" jest już trochę nieaktualne
Summary: "Dołącz do ponad 8 milionów innych użytkowników" jest już trochę nieaktualne
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.mozillapl.org
Classification: Strony WWW
Component: www.mozillapl.org (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Wawoczny
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://www.mozillapl.org/centrum_info...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-12-19 14:45 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2012-07-07 12:40 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-12-19 14:45:45 CET
Na http://www.mozillapl.org/centrum_informacyjne/o/firefox/ jest coś takiego:
"Dołącz do ponad 8 milionów innych użytkowników". To już trochę nieaktualne :)
Proponuję zmianę na: "Dołącz do ponad 100 milionów innych użytkowników".
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-12-19 14:49:49 CET
Inne:
a) zamiast paneli mamy teraz karty,
b) odnośnik do Security Focus prowadzi do nikąd
c) nie "przeglądanie stron www", tylko "przeglądanie stron WWW"
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-12-19 14:51:56 CET
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> b) odnośnik do Security Focus prowadzi do nikąd

donikąd ;)

Comment 3 Hubert Gajewski 2006-03-07 16:26:09 CET
Fixed.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.