Bug 821 - Nieprzetłumaczone stringi w pipnss.properties
Summary: Nieprzetłumaczone stringi w pipnss.properties
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: wadimd
URL: http://bonsai-l10n.mozilla.org/cvsvie...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-12-30 16:46 CET by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2005-12-30 16:46:40 CET
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8) Gecko/20051204 Firefox/1.5
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8) Gecko/20051204 Firefox/1.5

http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
(fragmenty między "FIXME begin" a "FIXME end"; w chwili zgłaszania błędu lxr
tego jeszcze nie widzi, dlatego w polu URL tymczasowo link do bonsai)

W pipnss.properties tymczasowo wrzuciłem część stringów w oryginale. Nie jestem
pewien, czy to nie są nazwy własne, a tłumaczenie tego rodzaju terminów nie jest
rzeczą banalną.


Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Przydatny link: http://www.enigma.com.pl/slowniczek_pojec.html
(swoją drogą wygląda na to, że nie jesteśmy zgodni z Polską Normą...)
Comment 1 Marek Stępień 2005-12-30 16:49:09 CET
.
Comment 2 Marek Stępień 2005-12-30 16:49:44 CET
.
Comment 3 Marek Stępień 2006-02-04 01:02:55 CET
Fixed-1.8. 

Trunk jutro albo w niedzielę.
Comment 4 Marek Stępień 2006-02-06 14:15:53 CET
Poprawione 4 lutego, zapmniałem zamknąć bug.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.