Bug 823 - Inne sformulowanie "serwer odpowiada za wolno"
Summary: Inne sformulowanie "serwer odpowiada za wolno"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 623
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-01-04 13:37 CET by Daniel Koć
Modified: 2009-01-02 03:42 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Daniel Koć 2006-01-04 13:37:50 CET
Kiedy Firefox nie może się połączyć z serwerem to pisze, że serwer odpowiada za
wolno - to sugeruje, że w ogóle odpowiada, tylko powoli, a chodzi raczej o to,
że "do tej pory serwer nic jeszcze nie odpowiedział". Proponuję więc zmienić
komunikat na coś w rodzaju "brak odpowiedzi od serwera", "zbyt długi czas
oczekiwania na odpowiedź serwera".
Comment 1 Marek Stępień 2006-01-04 13:46:19 CET
Tekst oryginalny:
http://lxr.mozilla.org/mozilla1.8/source/browser/locales/en-US/chrome/overrides/appstrings.properties#43

netTimeout=The server at %S is taking too long to respond.

Nie wiem, czy powinniśmy być bardziej katoliccy niż papież. :)
Comment 2 Daniel Koć 2006-01-04 14:22:57 CET
> netTimeout=The server at %S is taking too long to respond.
> 
> Nie wiem, czy powinniśmy być bardziej katoliccy niż papież. :)

To w takim razie juz nie propozycja tylko bledne sformulowanie: nie "za wolno
odpowiada" tylko "zbyt dlugo nie odpowiada". W oryginale jest jasne, ze jeszcze
nie odpowiedzial, po polskiu brzmi niezrecznie, jakby predkosc byla zbyt mala.
Comment 3 Marek Stępień 2006-03-17 19:40:54 CET
Poprawione w 1.8 (Fx 2) i trunk (Fx 3) zgodnie z propozycją w komentarzu 2. Nie
zostanie poprawione w 1.8.0 (Fx 1.5.0.x).

http://bonsai-l10n.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=l10n/pl/browser/chrome/overrides&command=DIFF_FRAMESET&file=appstrings.properties&rev1=1.1.2.3&rev2=1.1.2.4&root=/l10n
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-12-31 09:53:34 CET
Verified (mozilla-1.9.1 & trunk)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.